مدیریت رنگ و فرمولاسیون جوهر های چاپ دیجیتال

مکان : پژوهشگاه رنگ

تاریخ : از ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

تاریخ ثبت نام : از ۱۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : دو روز

ظرفیت : ۳۱

ظرفیت باقیمانده : ۲۹

روش های ثبت نام
۱ پرداخت آنلاین (از ۱۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰:۰۰تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰:۰۰) ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
۲ رسید بانکی (از ۳۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰:۰۰تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰:۰۰) ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

توجه: برای ثبت‌نام گروهی حتما با شماره های ۲۲۹۴۴۱۸۴-۰۲۱ داخلی ۳۲۰ یا ۲۱۰ تماس حاصل فرمایید.

عنوانساعت شروعساعت پایان
مواد اولیه مصرفی در جوهرهای جوهرافشان۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۴:۰۰ بعدازظهر
انواع جوهرهای جوهرافشان۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۴:۰۰ بعدازظهر
فرمولاسیون جوهر چاپ متناسب با نوع کاربرد۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۴:۰۰ بعدازظهر
ملزومات جوهر متناسب با نوع فناوری جوهرافشان۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۴:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
کمی سازی رنگ۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۴:۰۰ بعدازظهر
رنگهای مستقل و وابسته به دستگاه۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۴:۰۰ بعدازظهر
اصول و نحوه کارکرد دستگاه های اندازه گیری رنگ۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۴:۰۰ بعدازظهر
اختلاف رنگ و رنگ همانندی۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۴:۰۰ بعدازظهر
پروفایلینگ و کالیبراسیون۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۴:۰۰ بعدازظهر
کارگاه عملی پیاده سازی مدیریت رنگ در نرم افزارهای متداول۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۴:۰۰ بعدازظهر

تعداد بازدید:۵۶۲