کارگاه آموزشی کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا (HPLC)

مکان : پژوهشگاه رنگ، چهارراه پاسداران، میدان حسین آباد، پلاک ۵۵

تاریخ : از ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ تا ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۰

طول دوره : یک روز

ظرفیت کل : ۲۰
تعداد بازدید:۱۷۵۹