سخنران دکتر Douglas Mills از دانشگاه نورسهمپتون انگلستان

تاریخ : از ۰۲ آبان ۱۳۹۷ تا ۰۲ آبان ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۰۱ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۸:۰۰ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۰۰

طول دوره : ۴ ساعت

ظرفیت کل : ۵۰تعداد بازدید:۱۴۵۳