کارگاه آموزشی پیشرفته اندازه‌گیری و کنترل رنگ کاربردی در صنعت نساجی (تئوری و عملی)

تاریخ : از ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

تاریخ ثبت نام : از ۰۱ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰:۰۰ تا ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۸ ساعت

ظرفیت کل : ۵۰تعداد بازدید:۱۷۱۵