دکتر مصطفی کریمیان اقبال

دکتر مصطفی کریمیان اقبال
  • عضو شورای مشاورین و هیات مدیره انجمن بین¬المللی پارکهای علمی (IASP)  
  • بنیانگذار پارک های علم و فناوری در ایران 
     

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


وبینار آموزشی ارزشگذاری فناوری

وبینار آموزشی ارزشگذاری فناوری

از ۱۲ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۲ مهر ۱۴۰۰