وبینار آموزشی ارزشگذاری فناوری

مکان : برگزاری این دوره به صورت مجازی و آنلاین خواهد بود. شماره تماس: ۲۲۹۳۶۸۶۷-۰۲۱

تاریخ : از ۱۲ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۲ مهر ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۵۷ تا ۱۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۵۹

طول دوره : ۴ ساعت

ظرفیت کل : ۵۰در تاریخ برگزاری ورود به جلسه از طریق لینک زیر میسر خواهد بود.

https://live6.tehranclass.ir/icst

عنوانساعت شروعساعت پایان
ضرورت ارزشگذاری فناوری۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۱:۰۰ بعدازظهر
روش تنزیل جریان نقدینگی۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۱:۰۰ بعدازظهر
مراحل توسعه محصول۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۱:۰۰ بعدازظهر
بهترین زمان تصمیم گیری برای فروش۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۱:۰۰ بعدازظهر
روش‌های متداول ارزشگذاری۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۱:۰۰ بعدازظهر
مراحل ارزشگذاری۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۱:۰۰ بعدازظهر
چی می فروشیم؟ برای چه می فروشیم؟۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۱:۰۰ بعدازظهر
ارزشگذاری فناوری از طریق محاسبه سود احتمالی۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۱:۰۰ بعدازظهر

تعداد بازدید:۱۲۱۴